ரணம் ஆற நீயே மருந்தாய் – சுரேகா இளங்கனல்

உருகுதே உள்ளம் நெகிழுதே நெஞ்சம் – நர்மதா சுப்ரமணியம்

எந்தன் எழிலியே – சித்து

என் நித்திய சுவாசம் நீ – நர்மதா சுப்ரமணியம்

லாக் டவுன் – ஆர்த்தி ரவி

மின்னல் பூவே – எழிலன்பு

என் தென்றலே – சித்து

நெஞ்சம் வீழ்ந்தது உன்னில் – எழிலன்பு

ஞாபகம் முழுவதும் நீயே – எழிலன்பு